Prozkoumávaní krás - nejen - Nového Zélandu
IGLife.cz – Instagram magazín

[tabs]
[tab title=“Česká verze“]
Moreno Sudaro, na Instagramu známý jako @moreno_s, je 28letý belgický cestovatel, jehož největší vášní je cestování a příroda. Oslovil jsem tohoto fotografa a požádal ho o pár vět o sobě a svém druhém účtu @thetrickytree.

Processed with VSCOcam with hb2 preset

Moreno pochází z malého města Genk v Belgii. Geny pro cestování získal od své matky z Nizozemí a svého otce z Itálie. Na Instagramu působí přes 2 roky. Za tu dobu si na svém starém účtu získal přes 13 tisíc sledujících – tehdy publikoval především fotky přírody z Belgie a okolních států, kde prozkoumával přírodu, jak říká: „krok za krokem“. Tento účet ale smazal a s nedávnou měsíční cestou na Nový Zéland si založil účet nový – @moreno_s. Zde si získal během jednoho týdne přes 2 tisíce followers.

Moreno na instagramu

IMG_6063 Processed with VSCOcam with hb2 preset

Mnoho fotek je pořízena tehdy, když ostatní ještě spí. Takový styl focení má především pro mlhu, jenž ho fascinuje. Většina fotek je z hor nebo pláží, kde zachycuje krásy Novozélandské přírody. Po konci dovolené se vrátil k focení přírody Belgie. Fotil buď na stařičký Nikon D40 – před pár dny si pořídil Nikon D5300 s kterým ale Nový Zéland nefotil – nebo na iPhone. Fotky následně upravuje ve PS Express a VSCOcam. Říká, že tipy na úpravu fotek žádné nemá. „Fotografování je o vyjádření své kreativity a originality, ke kterým nejdou dát žádné rady.“ říká Moreno.

Processed with VSCOcam with f2 preset Processed with VSCOcam with hb2 preset

Jeho budoucí cesty směřují na Island a do Ameriky, kde chce, mimo jiné, nafotit polární zář. Navštívit chce také Skotsko, Norsko či Tibet, nebo ve vzdálenější – vysněné – budoucnosti Himálaje.

Jeho projekt @thetrickytree je zaměřen na poznávání a šíření krás lesů. Do galerie se může dostat kdokoli s hashtagem #thetrickytree.

Projekt #thetrickytree na instagramu


[/tab]
[tab title=“ENGLISH VERSION„]
Moreno Sudaro on Instagram known as @moreno_s is a 28-year-old Belgian traveler who has the biggest passion traveling and being in nature. We asked this photographer if he could say something about himself and about his second profile @thetrickytree.

Processed with VSCOcam with hb2 preset

Moreno comes from the little city Genk in Belgium. The passion for traveling he gained from his mother, who is from Netherlands and from his Italian father. Moreno has been on Instagram for more than 2 years. So far he has earned around 13 000 followers, he was posting pictures of Belgian nature and other countries around where he was discovering the beauty of nature as he says: “step by step”. This account has been deleted but with his recent couple months long journey to New Zealand he decided to create a new account – @moreno_s. In one week he earned more than 2000 followers.

Moreno on instagram

Processed with VSCOcam with hb2 preset Processed with VSCOcam with hb2 preset

Most of his pictures are taken when everybody else is still sleeping. This photographing in the early mornings he mostly uses to photograph fog that fascinates him. The pictures are from mountains and the beaches where he captures the beauty of New Zealand’s nature. After his journey he came back to capture Belgian nature. He uses Nikon D40, D5300 and his iPhone. He edits in PS Express and VSCOcam. He says he doesn’t have any special tips for editing pictures. “Photography is about expressing creativity and uniqueness where you can’t get any advices.” Moreno said.

Processed with VSCOcam with f2 preset Processed with VSCOcam with hb2 preset

His future journeys are heading to Iceland and USA where he would like to capture the northern lights. He also wants to visit Scotland, Norway, Tibet, and in his very future he is dreaming about visiting Himalayas.

Moreno’s project @thetrickytree is focused on exploring and disseminating the beauty of the forests. You can join the gallery anytime with hashtag #thetrickytree.

Project #thetrickytree on instagram

[/tab]
[/tabs]

View Comments

There are currently no comments.
Další článek